Bilder


Inslag på TV4 där jag pratar om bl.a. kroppsideal