BoJ Utbildning

Utbildningar. Föreläsningar. Konsulttjänster

BoJ Utbildning AB 

BoJ Utbildning grundades av mig Johan Öhman, 2013 och blev ett AB 2017.  Åren 2009 - 2013 arbetade jag som projektledare för ett antidopningsprojekt åt Norrbottens Idrottsförbund och i det projektet så föreläste och utbildade jag i frågor rörande dopning, kosttillskott, samtalsmetodik och kroppsideal. När projektet avslutades så fortsatte förfrågningar om föreläsningar och utbildningar att strömma in och därför bestämde jag mig för att grunda BoJ Utbildning. Namnet BoJ Utbildning är en förkortning av Bosse och Johan utbildning och är en hyllning till min son Bosse som föddes stilla den 29 oktober 2011.

Idag utför BoJ Utbildning AB  konsulttjänster och genomför utbildningar och föreläsningar över hela Sverige. 

Johan Öhman

I grunden är jag utbildad lärare med specialpedagogisk påbyggnad och har arbetat många år som lärare för barn med särskilda färdigheter och behov. Förutom min lärarutbildning så har jag läst specialpedagogik och socialpsykologi på universitetsnivå samt läst kurser i MI - motiverande samtal och projektledning. Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet har jag skrivit en vetenskaplig rapport om dopning och jag är också medförfattare till en bok om antidopningsarbete på träningsanläggningar. Vidare har jag haft förmånen att få vara med och grunda det nationella antidopningsnätverket PRODIS - PReventiOn av Dopning I Sverige. Förutom mina år som lärare har jag tidigare arbetat som projektledare för ett regionalt antidopningsprojekt i Norrbotten och jag har arbetat som folkhälsochef i Kristinehamns kommun. För närvarande arbetar jag, förutom föreläsningar och utbildningar som projektledare för 100% ren hårdträning och PRODIS nationellt samt som projektledare för smålandslänens (Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län)  antidopningsarbete. 

.